Дана 23.11.2020. године Основни суд у Сенти посетила је Вукица Кужић, судија Апелационог суда у Новом Саду.

Том приликом је судијама овог суда представила свој програм као кандидат за изборног члана Високог савета судства са територије Аутономне покрајине Војводине