Поводом oбележавања 25. октобра, Европског дана правде, дана 23.10.2020. године, у Основном суду у Сенти одржана је конференција за новинаре.

Том приликом, Маријана Стајић, портпарол суда, представила је извештај о раду ове установе за последњих 9 месеци.

Истакла је да је у наведеном периоду у раду било укупно 5.238 предмета, од којих је 3.492 предмета решено до 30. септембра. Тренутно се у притвору налазе две особе због кривичних дела насиља у породици и недозвољених полних радњи. Током трајања ванредног стања, због кршења владиних мера, у претходном поступку у 7 предмета изречена је забрана науштања стана против 5 мушких особа и 2 женске особе, од којих су 4 лица старија од 65 година. У кривичном поступку 14 особа је осуђено на условну казну и то 11 особа мушког пола и 4 особе женског пола, а од којих је 8 лица старије од 65 година. 1 особа мушког пола је ослобођена од оптужбе, а у једном предмету, у односу на особу мушког пола је одбијена оптужба.

На том догађају, судија Валерија Поздер је представила и промовисала медијацију као могућност алтернативног начина решавања судских спорова пошто грађани још нису у потпуности упознати са предностима медијације у односу на судско решавање спорова.

"Медијација је мање формални поступак. Одвија се у флексибилној и неформалној, угодној атмосфери. Заснован је на добровољној основи, оно што раде странке и посредник остаје строго поверљиво и приватно. Врше се преговори са акцентом на ствари око којих се странке слажу" рекла је Валерија Поздер, судија.

О предностима медијације, искуствима из праксе и проблемима са којима се сусрећу, овом приликом, говорили су и медијатори Миодраг Влашић из Новог Сада и Горан Попов из Сенте.