Дана 01.12.2020. године Основни суд у Сенти посетио је Дејан Терзић судија Апелационог суда у Новом Саду који је судијама овог суда представио свој програм као кандидат за изборног члана Високог савета судства са територије Аутономних покрајина.